Medzinárodný projekt „Týždeň ruského jazyka v Európe a SNŠ“ sa skončil.

31.10.2021 / Aktuality » Mladež

25. októbra 2021 začal svoju prácu medzinárodný vzdelávací projekt „Týždeň ruského jazyka v Európe a SNŠ“. Hlavnými organizátormi projektu, ktorý sa tento rok týkal 15 krajín, boli Štátna pedagogická univerzita Surgut (SurSPU) a Chantyjsko-mansijský autonómny okruh – Jugra.
V rámci týždňa sa uskutočnili zaujímavé a poučné prednášky, okrúhle stoly a kvízy, ktorých sa zúčastnili odborní pedagógovia a študenti Katedry filologickej výchovy a žurnalistiky SurSPU, Katedry jazykovedy a translatológie Inštitútu humanitárneho vzdelávania a športu SurSPU, ako aj pedagógovia Katedry filológie, lingvodidaktiky a prekladateľstva Nižnevartovskej štátnej univerzity a Vysokej školy lingvistiky a žurnalistiky Jugorskej štátnej univerzity.
Študenti a pedagógovia Prešovskej univerzity prišli do Ruského centra, kde boli odvysielané všetky prednášky. Študenti – rusisti vysoko ocenili bohatý program týždňa, ktorý zahŕňal prednášky zo štylistiky, lexikológie, literatúry, frazeológie, folklóru, dejín jazyka, metód výučby ruského jazyka a pod. Študentov zaujal najmä program venovaný 200. výročiu narodenia vynikajúceho spisovateľa, filozofa, „znalca ruskej duše“ F.M. Dostojevského.
Študenti si vypočuli prednášky učiteľov SurSPU „Celosvetová odozva F.M.Dostojevského“, „Dostojevskij v Európe“ a „Fjodor Michajlovič Dostojevskij a hudba“, zúčastnili sa interaktívnej vzdelávacej exkurzie „Dostojevskij vo väznici Omsku“, ktorá bola pod vedením pracovníkov Štátneho literárneho múzea v Omsku pomenovanom po F. M. Dostojevskom, ako aj literárny večer „Problém slobody v dielach F. M. Dostojevského“.
28. októbra sa uskutočnili výsledky esejistickej súťaže na tému „Morálne poučenie F. M. Dostojevského vo vnímaní moderného čitateľa“. Medzi ocenenými boli aj dvaja študenti Prešovskej univerzity – Monika Kovaľová a Nazar Tokar.
Monika Kovaľová, študentka Inštitútu rusistiky Prešovskej univerzity, napísala esej pod vedením docentky Inštitútu rusistiky D. Antoňakovej a obsadila druhé miesto. Študent Nazar Tokar napísal esej pod vedením riaditeľa Inštitútu rusistiky, vedúceho Ruského centra, podpredsedu Asociácie rusistov na Slovensku profesora Ľubomíra Guziho a v súťaži obsadil tretie miesto. Študenti a školitelia získajú personalizované certifikáty od organizátorov súťaže zo SurSPU.
Dňa 29. októbra sa uskutočnilo ukončenie a zhrnutie „Týždňa ruského jazyka“, na ktorom sa prerokovali výsledky medzinárodného projektu, ako aj zasadnutie pracovnej skupiny k realizácii spoločných vedeckých a vzdelávacích projektov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SurSPU, Prešovskej univerzity, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Euroázijskej národnej univerzity L.N.Gumiľova. Diskutovalo sa o pokračovaní produktívnej a efektívnej spolupráce. Za Prešovskú univerzitu sa prihovorili riaditeľ Inštitútu rusistiky, vedúci Ruského centra, podpredseda Asociácie rusistov Slovenska profesor Ľubomír Guzi a metodička Ruského centra Gabriela Turišová.

napísala : Gabriela Turišová