RUSKÉ CENTRUM V PREŠOVE MÁ DNES 3 ROKY !

20.11.2021 / Aktuality » Ruština

Milí priatelia!
RUSKÉ CENTRUM V PREŠOVE MÁ DNES 3 ROKY !
Dňa 20. novembra 2018 sa na Prešovskej univerzite uskutočnilo slávnostné otvorenie Ruského centra. Na oficiálnom ceremoniáli sa zúčastnil výkonný riaditeľ Nadácie Russkij Mir V. V. Kočin, veľvyslanec Ruska na Slovensku A. L. Fedotov a rektor Prešovskej univerzity P. Konja.
Dovoľte mi, aby som v tento slávnostný deň poďakoval Nadácii Russkij Mir za otvorenie Ruského centra v Prešove, kde má rusistika dlhoročnú tradíciu. Vyjadrujeme hlbokú vďaku za neustálu podporu a pomoc pri propagácii ruského jazyka a kultúry na Slovensku.
Osobitné srdečné poďakovanie patrí aj vám, milí kolegovia, študenti, návštevníci, krajania a priatelia Ruského centra Prešov za účasť na podujatiach Ruského centra.
Dnes je naš spoločný sviatok! Všetci sme spolu s “Ruským svetom”.