Starý Nový rok s OZ Ruslana

18.01.2017 / Aktuality »

OZ Ruslana hneď na začiatku roka prešla organizačnou skúškou – akcia “Starý Nový rok” v kultúrnom dome na Lipovci mala svoju obvyklú spoločenskú aj kultúrnu úroveň a opätovne prispela k šíreniu dobrého mena občianskeho združenia Ruslana v tomto regióne severného Slovenska.
Zdravice k Novému roku boli nielen v ruštine a domácej slovenčine, ale my prítomní sme si ich vypočuli aj od národnostných menšín v bulharčine, maďarčine, ukrajinčine a dokonca po turecky. Nechýbal ani pozdravný príhovor starostu obce Lipovec, ktorá sa už po tretí rok spolupodieľa na organizácii podujatia ruskej národnosti v miestnom kultúrnom dome. Význam kultúrnej vložky – upraveného divadielka v ruskom jazyku pre deti a dospelých “Mrázik” podčiarkol svojou prítomnosťou aj riaditeľ Komorného divadla v Martine pán František Výrostko.
Jej hlavným cieľom je prehlbovať v slovenskej verejnosti pocit dobrého vzájomného spolunažívania občanov bez ohľadu na národnosť, rasu alebo spoločenské postavenie. A práve takéto priateľské posedenia s vhodným obsahom to plne podporujú.

O úspešnej Novoročnej spoločenskej akcii Ruslany priniesla reportáž aj regionálna televízia TV Turiec:

Všetky foto z akcie Starý Nový rok 2017