„Puškinov deň“

05.02.2023 / Aktuality » Mladež
Vážení priatelia,
dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť k spolupráci na projekte „Puškinov deň“. Ide o celoslovenskú umeleckú súťaž v prednese diel Alexandra Sergejeviča Puškina určenú pre deti a mládež od 6 do 20 rokov. Realizuje sa každoročne dňa 6. júna pri príležitosti výročia narodenia slávneho ruského spisovateľa A. S. Puškina (6.jún 1799, Moskva). Samotná súťaž sa bude konať v Pribinovej dvorane na Slovanskom dvore v Alekšinciach pri Nitre.
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je občianske združenie Slavica v spolupráci s partnermi uvádzanými pri jednotlivých ročníkoch súťaže. Webstránka a informácie k projektu sú: www.slavica.sk (www.slavica.sk/puskinov-den). Organizátor v spolupráci s partnermi súťaže zabezpečuje a zostavuje odbornú porotu. Výsledky súťaže sa vyhlasujú na mieste konania v deň realizácie súťaže a uverejňujú sa na ročníkovej stránke do 7 dní odo dňa realizácie súťaže. Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia „Puškinovho dňa“ získajú diplom.
Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 3. mieste získajú vecné ceny. Tešíme sa na spoluprácu na výnimočnom kultúrno- vzdelávacom a spoločenskom projekte.
S pozdravom,
Mgr. Miloš Zverina, predseda o. z. Slavica