História Ruska. Rusko a Európa – dynastické väzby Rurikovičov.

22.10.2023 / Aktuality » Mladež

Rosmolodež spolu s komisiou pre záležitosti mládeže pri VKSRS pokračuje v sérii online stretnutí a pozýva krajanov na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 24.10.2023 o 17:00 moskovského času. História Ruska. Rusko a Európa – dynastické väzby Rurikovičov.
Odborník na udalosti: Lazutin Alexander Vladimirovich, historik, rekoštruktor. Člen expertnej rady celoruského verejného hnutia „Kluby historickej rekonštrukcie Ruska“. Člen regionálneho veliteľstva Moskovskej oblasti všeruského verejného občiansko-vlasteneckého hnutia „Nesmrteľný ruský pluk“. Učiteľ histórie na Moskovskej právnickej fakulte.
Ak sa chcete zúčastniť online stretnutia, vyplňte prihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMz8W16XVYYt4hyLyyHv4tRr34Fb1aGEeXIAyJOBfoj5KPtQ/viewform?usp=sf_link
Najaktívnejší účastníci (od 14 do 35 rokov) bude mať možnosť pricestovať do Moskvy a zúčastniť sa práce na Stretnutí krajanov.