Pozývame vás zúčastniť sa Geografického diktátu 2023

04.11.2023 / Aktuality » Mladež


19. novembra o 12:00 moskovského času sa uskutoční Geografický diktát 2023. http://dictant.rgo.ru
Je tu možnosť individuálnej účasti online. Pre takýto prípad je k dispozícii extra verzia Diktátu, ktorá bude dostupná na webovej stránke od 19. novembra od 14:00 do 1. decembra moskovského času do 14:00.

Geografický diktát je to medzinárodná vzdelávacia akcia Ruskej geografickej spoločnosti sa koná už po deviatykrát. Účastníci projektu budú tradične anonymne odpovedať na otázky o geografii Ruska, hodnotenie úrovne geografickej gramotnosti však nie je hlavnou úlohou Diktátu, pred niekoľkými rokmi sme ho začali pripravovať za pomoci nielen profesionálnych vedcov, ale aj ľudí. ktorí sú nadšení pre geografiu. Odvtedy každý rok viac ako polovicu úloh tvoria účastníci našich súťaží: medzinárodnej súťaže „Napíš svoju otázku do geografického diktátu“, ako aj série krátkych tematických súťaží.