Registrácia účasti na Svetový festival mládeže je otvorená do 1.12.2023!

19.11.2023 / Aktuality » Mladež

Puškinov inštitút pozýva zahraničných partnerov na Svetový festival mládeže!
Festival sa uskutoční 1. – 7. marca 2024 v Soči (Rusko).
Účasť na podujatí je bezplatná: organizátori hradia transfer, ubytovanie a stravu.
Okrem toho Puškinov inštitút uskutoční na festivale vzdelávací program pre zahraničných rusistov.
Festival mládeže je najväčšia mládežnícka udalosť roku 2024!
Účastníkov čaká bohatý program: koncerty, tvorivé miesta, vzdelávacie a diskusné stretnutia, medzinárodná komunikácia, výstavy, šport a mnoho iného.
REGISTRÁCIA NA FESTIVAL JE OTVORENÁ DO 1.12.2023:
https://fest2024.com/en?setLang=True?utm_source=posly_rl

(upozorňujeme, že musíte vyplniť úlohy, ktoré zobrazia sa vo vašom osobnom kabinete po registrácii; pri registrácii je potrebné zvoliť smer: Veľvyslanci ruského jazyka v zahraničí)
Po registrácii na stránke Festivalu Vám odporúčame vyplniť tento formulár (pokúsime sa Vám odporučiť účasť na Festivale): https://forms.gle/jnG4f2v3aLSSwyCU6

Upozorňujeme, že všetci účastníci prechádzajú súťažným výberovým konaním. Vyplnenie formulára nezaručuje vašu účasť na Festivale, preto buďte pozorný pri plnení všetkých úloh!

Svetový festival mládeže (ďalej len “festival”) sa uskutoční v ruskom Soči od 1. marca do 7. marca 2024. Podujatie sa organizuje na základe výnosu č. 249 O konaní Svetového festivalu mládeže v roku 2024, ktorý podpísal prezident Ruskej federácie 5. apríla 2023.
V novodobej histórii Ruska to nie je prvýkrát, čo sa táto krajina stáva svetovým centrom združovania mladých ľudí, ktorí sa snažia rozvíjať skutočne priateľské vzťahy založené na rovnosti, vzájomnej úcte a zodpovednosti za našu spoločnú budúcnosť. Za zmienku stojí aj to, že dátum otvorenia festivalu sa zhoduje s 10. výročím ukončenia zimných olympijských hier v Soči v roku 2014 a hlavným miestom konania bude Olympijský park.
Cieľom festivalu je spojiť najprogresívnejších mladých ľudí na planéte, ktorým záleží na našej spoločnej budúcnosti. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom série vedeckých a vzdelávacích aktivít spolu s otvorenými diskusiami. Tie umožnia účastníkom zaoberať sa kľúčovými otázkami rozvoja mládeže, ktoré sú relevantné pre prechod k spravodlivejšiemu, demokratickejšiemu a multipolárnejšiemu svetovému poriadku.
Na podujatí sa stretnú mladí lídri a odborníci zastupujúci oblasti ako medzinárodné vzťahy, podnikanie, veda, kultúra, šport, médiá, charita a dobrovoľníctvo z viac ako 180 krajín. Vekové rozpätie účastníkov je od 18 do 35 rokov. Celkovo sa na podujatí zúčastní 20 000 účastníkov, 10 000 z Ruska a 10 000 zo zahraničia, ktorí prešli výberovým konaním. Festival podporí spoločnú víziu budúceho rozvoja mládeže.
Program festivalu zahŕňa diskusie, vzdelávacie, kultúrne a športové programy. Ich cieľom je konsolidovať globálnu mládež okolo myšlienky spravodlivosti a posilniť jej úlohu vo vyvíjajúcom sa systéme medzinárodných vzťahov. Všetky aktivity budú zohľadňovať geografické zázemie účastníkov a venovať sa otázkam rozvoja rôznych regiónov sveta (Amerika, Blízky východ, Afrika, Európa, Ázia a Oceánia).
Organizačný výbor vynakladá osobitné úsilie na prípravu diskusnej platformy. Na nej si účastníci budú môcť vymeniť názory na aktuálne otázky so svojimi kolegami a pozvanými rečníkmi vo forme panelových diskusií, okrúhlych stolov a workshopov. Tieto otázky zahŕňajú aktuálnu medzinárodnú agendu, ako aj perspektívy rozvoja mládežníckeho hnutia v rôznych regiónoch sveta.
Kultúrny program je zameraný na vzdelávanie účastníkov o histórii, kultúre a tradíciách Ruska a iných krajín. Športový program umožní účastníkom preukázať svoju fyzickú zdatnosť a zapojiť sa do rôznych voľnočasových aktivít.
Za pracovné jazyky festivalu bolo zvolených 6 oficiálnych jazykov OSN (ruština, angličtina, arabčina, španielčina, čínština a francúzština).
Kľúčové podujatia sa budú konať na federálnom území Sírius (Olympijský park Soči) – kultúrnom, vedeckom, vzdelávacom a športovom centre regiónu. Všetky zariadenia boli vybudované špeciálne pre XXII. zimné olympijské hry a XI. zimné paralympijské hry 2014. Infraštruktúra je založená na koncepcii 15-minútového mesta: všetky objekty a zariadenia vrátane hotelov, rekreačných zariadení, športových arén a sál na podujatia a prednášky sa nachádzajú v pešej vzdialenosti od seba, čo uľahčuje navigáciu. Účastníci si budú môcť vychutnať aj rôzne druhy kultúrnych a voľnočasových aktivít v celom meste Soči.
Vybraní členovia zahraničných delegácií budú mať možnosť zúčastniť sa regionálneho programu a po skončení hlavného programu festivalu odcestovať do jedného z ruských miest.
Pri koordinácii podujatia bude pomáhať celkovo 5 000 dobrovoľníkov starších ako 18 rokov. Absolvujú školenia v 20 certifikovaných dobrovoľníckych centrách.
Organizátori budú znášať náklady pobytu a dopravy v Rusku.
Ak sa chcete dozvedieť viac o podujatí a vyplniť prihlášku, navštívte našu oficiálnu webovú stránku – https://clck.ru/35MGWg (https://reg.fest2024.com/en/main?utm_source=mid).
Veľa šťastia a uvidíme sa v Soči!