Puškinský deň v Slovanskom dvore

08.06.2024 / Aktuality » Kultúra

6.6.2024 uskutočnilo významné podujatie v oblasti literatúry, svetovej a slovanskej kultúry – súťaž v prednese básní svetoznámeho ruského básnika a spisovateľa Alexandra Sergejeviča Puškina. Konala sa pri príležitosti „polookrúhleho“ výročia – básnikových 225. narodenín. 

Na tejto pozoruhodnej básnickej „puškiniáde“ sa zúčastnili deti a mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí recitovali diela slávneho ruského básnika. Básne Alexandra Puškina zneli ako v slovenčine, tak aj v originále – v ruštine. V troch kategóriách podľa veku sa delili súťažiaci aj podľa prednesu v slovenskom (SJ) alebo v ruskom jazyku (RJ) ale aj podľa žánru na poéziu, prózu a monodrámu. Zvláštnu kategóriu tvorili bilingválni študenti, ktorých materinským jazykom je ruština, alebo aj ukrajinčina, pričom študujú na slovenských školách. Svoje umenie recitovať Puškinové diela predviedli deti a mladí ľudia zo všetkých kútov Slovenska. Recitačná súťaž trvala takmer tri a pol hodiny.

V úvode k prítomným prihovoril predseda slovanskej občianskej spoločnosti „Slavica“ a hostiteľ v Slovanskom dvore Miloš Zverina, ktorý porozprával o tom, ako vznikol nápad usporiadania Puškinovho dňa.