V Rusku sa dnes oslavuje sviatok – Deň rodiny

08.07.2024 / Aktuality » Rusko

 

Milí priatelia!
Dnes je 8. júla a v súvislosti s tým vám chcem priblížiť pomerne novú tradíciu Rusov, ktorá vznikla v Rusku presne 8. júla pred 16 rokmi, v deň spomienky na svätých Petra a Fevroniu z Muromu – manželov ktorých život slúži ako príklad pre všetkých pravoslávnych kresťanov skutočnej starostlivosti a oddanosti.
Bolo rozhodnuté vyhlásiť tento deň za nový celoruský sviatok bez ohľadu na vieru a vyznanie – Deň rodiny. Tradičná rodina je základom našej spoločnosti, jej význam je obrovský: uzatvárajú sa v nej manželstvá, čím sa rozrastajú bočné vetvy rodiny, ľudia sa stávajú príbuznými, v rodine sa rodia a vyrastajú deti, odovzdávajú sa tradície a zvyky; rodina sa stará o chorých alebo postihnutých príbuzných a starnúcich rodičov.
Žijúc dlhé roky na Slovensku, nestrácame však kontakt s našou vlasťou, s našimi príbuznými. Naše rodiny sa rozšírili, máme príbuzných v Rusku aj na Slovensku a môžeme s istotou hovoriť o spoločných rodinných hodnotách našich národov. Medzi mojimi priateľmi a príbuznými sú veľké rodiny, rodiny, v ktorých sa vychovávajú špeciálne deti, rodiny s nevlastnými deťmi, ktoré sú vychovávané a milované ako ich vlastné. Nízko sa klaňame rodičom, ktorí vychovávajú deti s rôznym telesným či mentálnym postihnutím. To je veľmi veľké sebazaprenie, obrovská vôľa a práca, to je bezhraničná láska a sebaobetovanie. Rodiny s adoptovanými a pestúnskymi deťmi sú veľmi rešpektované. Milovať nevlastné dieťa ako svoje vlastné nie je ľahké, vyžaduje si to špeciálny dar, špeciálne srdce! Aké je úžasné, že takíto ľudia žijú medzi nami! Je také dobré, že máme rodiny, ktoré podporujú svojich chorých príbuzných a dávajú im teplo domova a srdca. Osobitne chcem vyjadriť veľkú úctu ľuďom, ktorí sa starajú o starnúcich rodičov a neodsudzujú ich do osamelosti a zabudnutia. Toto je skutočná rodina, keď pri jednom veľkom stole je miesto a šálka polievky pre mamu, otca, deti, starých rodičov, tety a strýkov, synovcov a krstných otcov a všetkých príbuzných! Keď môžete zdieľať s rodinou nielen radosť, ale aj smútok, a tým sa vaša radosť zvýši a zdieľaný smútok ustúpi. Rodina nie je len pokrvné príbuzenstvo, je to aj veľká úcta medzi všetkými členmi rodiny, spoločná vzájomná starostlivosť, podpora a duchovné tradície.
Skromná a milovaná margarétka bola v Rusku vybraná ako symbol rodiny a vernosti. Zdá sa mi, že to nie je náhoda. Margarétka je nielen od detstva známym a obľúbeným kvetom našich lúk a pasienkov. Pozrite sa na tento úžasný kvet – biele okvetné lístky, ako členovia jednej rodiny, sa zhromaždili blízko teplého žltého slnka, jadro, pevne ho chytili a teraz nám celá rodina kvetov veselo kýva hlavou v akomkoľvek vetre, ohýba sa, ale nezlomí sa a za slnečného dňa na nás žmurká svojim jasným okom, pokrytým bielymi mihalnicami – aká sme priateľská rodina!
Teraz je na lúke veľa kvetov. Ak vaše lúky ešte nie sú pokosené, neleňte, natrhajte si margarétky a darujte ich svojim blízkym, rodičom, starším ľuďom a deťom! Dajte im vedieť, že ste všetci jedna rodina, so svojimi starosťami, spormi, hádkami, ale aj pomocou, ochranou a láskou!
No ak už sú lúky pokosené, tak si nakreslite, ako ja, kyticu margarétok a zaveste si ju do izby, kde radi spolu trávite čas a obdivujete sedmokrásky po celý rok!
Kytica margarétok odo mňa všetkým ako darček! Prajem vám, moji drahí, veľké rodinné šťastie, mier a zdravie!

autor článku a maľby Olga Goch