Výsledky celoslovenského kola 11. ročníka súťaže Ruské slovo

06.04.2017 / Aktuality » Ruské slovo

Výsledková listina celoslovenského kola 11. ročníka súťaže Ruské slovo, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach 31.03.2017.

Gratulujeme víťazom, ich učiteľom a rodičom.

POÉZIA – I. kat. ZŠ
1. Tamara Tižová ZŠ, Ul.T.J.Moussona 4, Michalovce
2. Mathias Chudý ZŠ M.R.Štefánika, Lučenec
3. Tomáš Šulek ZŠ, Drábova 3, Košice

POÉZIA– ruskojaz. prostredie
1. Elena Horanská ZŠ Kežmarská 28, Košice
2. Erik Ovsijčuk ZŠ, J Švermu 6, Michalovce
3. Alexandra Bartošová ZŠ M.R.Štefánika, Lučenec

POÉZIA – II. kat. 5. – 7. roč.
1. Kristína Schumerová ZŠ, Ul.T.J.Moussona 4, Michalovce
2. Jakub Čerman ZŠ Polianska 1, Košice
3. Branislav Bandurič ZŠ s MŠ Ubľa

POÉZIA – ruskojaz. prostredie
1. Zuzana Kropáčová Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
2. Eduard Lauff Gymnázium M.R. Štefánika, Košice

POÉZIA – II. kat. 8. – 9. roč.
1. Peter Hupcej ZŠ, Nám.J.Pavla II., Vranov n/T
2. Simona Žinčáková ZŠ s MŠ Kamenica n/C
2. Dávid Popovič ZŠ Bruselská 18, Košice
3. Terézia Hlavatá ZŠ, Ul.T.J.Moussona 4, Michalovce
3. Katarína Janošková ZŠ, Drábova 3, Košice

POÉZIA– ruskojaz. prostredie
1. Klára Hirmanová ZŠ, Staničná 13, Košice
2. Eva Němcová ZŠ, Komenského 1, Michalovce

POÉZIA – III. kat. SŠ
1. Štefánia Turyová Gymnázium P. Horova, Michalovce
1. Viktória Gubová SZŠ sv. Barbory, Prešov
2. Juraj Stebila CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné
3. Viktória Illéšová Gymn. I. Horvátha, Bratislava

POÉZIA – III. kat. SŠ – ruskojaz. prostredie
1. Natália Petruny Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance
2. Nikol Pletan Šport. gymnázium, Tr. SNP 104, Košice

POÉZIA – žiaci z Ukrajiny
1. Moca Valeria ZŠ č.3 Užhorod, Ukrajina
2. Koroľčuk Nikolaj ZŠ č.3 Užhorod, Ukrajina
3. Kuštan Xenia ZŠ č.3 Užhorod, Ukrajina

PRÓZA – I. kat. ZŠ
1. Soňa Semjanová ZŠ, Ul.T.J.Moussona 4, Michalovce

PRÓZA– ruskojaz. prostredie
1. Alexandra Šuhajová ZŠ s MŠ, Školská 447/2, Turčianske Teplice

PRÓZA – II. kat. 5. – 7. roč.
1. Katarína Hlavatá ZŠ, Ul.T.J.Moussona 4, Michalovce
2. Natália Berdisová ZŠ Veľká Ida
3. Šimon Kramár ZŠ Malcov

PRÓZA – II. kat. 8. – 9. roč.
1. Samuel Marušin ZŠ s MŠ, Francisciho 832/21, Poprad
2. Terézia Kiš-Kováčová ZŠ s MŠ Pavlovce n/Uhom
3. Bianka Maťašovská ZŠ Bidovce
3. Nina Kristlová ZŠ M.R.Štefánika, Lučenec

PRÓZA – ruskojaz. prostredie
1. Júlia Dzelinská Šport. gymnázium, Trieda SNP 1, Košice

PRÓZA – III. kat. SŠ
1. Richard Harman SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
2. Júlia Danková Gymnázium Dr.C.Draxlera, Vranov n/T
3. Katarína Ruttkayová Gymnázium P. Horova, Michalovce

SÓLOVÝ SPEV – I. kat. ZŠ
1. Vanessa Planková ZŠ, Okružná 17, Michalovce
2. Jaroslava Segedij – RJ ZŠ, Požiarnická 3, Košice

SÓLOVÝ SPEV – II. kat. 5. – 7. roč.
1. Jasmína Jonyová ZŠ, J. Bilčíkovej, Budkovce
2. Nina Michalíková ZŠ s MŠ Školská 447/2, Turčianske Teplice
2. Emma Ďurčová ZŠ Veľká Ida

SÓLOVÝ SPEV – II. kat. 8. – 9. roč.
1. Angelika Sofia Selepková ZŠ, Tomášikova 31, Košice
2. Laura Jusková ZŠ, Okružná 17, Michalovce
3. Alexandra Jevčáková ZŠ J. Švermu, Bernolákova 1061, Vranov n/T

SÓLOVÝ SPEV – III. kat. ZŠ
1. Samuela Onderíková – RJ Gymnázium M.R.Štefánika, Košice
2. Natália Petruny – RJ Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
1. Žofia Hlavatá Gymnázium P. Horova, Michalovce
1. Štefánia Ondicová CSŠ, Švermova 10, Snina
2. Silvia Berecká Ev.gymnázium J.A.K., Škultétyho 10, Košice
3. Martin Mišalko Súkr.SOŠ, Kežmarok

SKUPINOVÝ SPEV – I. kat. ZŠ
1. 11-členná skupina žiakov „ Rodina“ ZŠ s MŠ Letná, Poprad

SKUPINOVÝ SPEV – II. kat. 5. – 7. roč.
1. Katarína Hlavatá, Emma Timočková, Sofia Nina Fedorišinová, Timea Sotáková, Aneta Chmurovičová ZŠ, Ul.T.J.Moussona 4, Michalovce
2. Laura Ištoková, Nikola Boňková ZŠ s MŠ Kamenica n/C
3. Henrich Vojtas, Lenka Pempeková, Lenka Bucová, Radka Bucová Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

SKUPINOVÝ SPEV – II. kat. 8. – 9. roč.
1. M. Lovászová, L. Debnárová, V. Ločová ZŠ ČSA 15, Moldava n/B
1. Laura Jusková, Sofia Jusková, Pavol Biačko, Maroš Varchola, ZŠ, Okružná 17, Michalovce
2. Karin Škarbová, Adrian Rendek ZŠ M.R. Štefánika, Lučenec

SKUPINOVÝ SPEV – III. kat. žiaci SŠ
1. Samuel Naď, Antoni Grifo, Samuel Perunko, Tomáš Duda Gymnázium P. Horova, Michalovce
1. Sofia Davidová, Viktóriya Bodnar, Anna Maďarová Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice
2. Samuela Onderíková, Timea Merkovská, Alexandra Čuchtová, Lea Kallaiová, Gymnázium M.R.Štefánika, Košice
3. Alžbeta Ďačková, Liana Pastiriková, Kristína Pašková, Jana Janusiková Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
3. Súbor Einšteinovci

Gymnázium A. Einsteina, Bratislava

Spracovala: Mgr. A. Rutrichová
Mgr. Natália Dostovalová, organizátor súťaže.

Košice 3.04.2017.