Večer ruskej kultúry “Zlaté storočie” v Turčianskej galérii

13.11.2017 / Aktuality » Kultúra

V nedeľu, 12 novembra v priestoroch Turčianskej galérie v Martine sa uskutočnila ďalšia tohoročná akcia občianskeho združenia Ruslana venovaná ruskej kultúre a umeniu 19 storočia. Ako vidíte z pripojených snímkov akcie sa zúčastnila aj širšia verejnosť, túžiaca po peknom kultúrnom zážitku pri stretnutí s kultúrou a umením slovenského Ruska.

Škoda, že kapacita sály nepostačovala všetkým záujemcom a pravdou je, že v posledných rokoch Ruslana dokázala už viac kráť svojimi akciami zaplniť aj sálu kultúrneho domu. Repertoárová zložka programu obsahovala spev /málo známy formát na Slovensku, ale moc obľúbený v Rusku – čarokrásne romance / doprevádzaný hudbou. Muzikanti upútali zasa pozornosť obecenstva nielen svojou virtuozitou pri doprovode speváčky, klaviristky, ale aj
kvalitnou interpretáciou prehrávaných komorných skladieb 19. storočia. Počas, ale hlavne na záver hudobnej časti programu, obecenstvo nešetrilo potleskom.

V ďalšej časti mladí študenti divadelného umenia rozosmiali prítomných veselou ukážkou z diela A. P. Čechova “Pytačky”.
Po prestávke, kde sa návštevníci podujatia už tradične pustili do špecialít ruskej domácej kuchyne, pokračovalo predstavovanie ruského umenia zaujímavým výkladom odbornej lektorky o ruskej portrétnej maľbe z tohoto obdobia a jej hlavných predstaviteľoch. Tvorbu maliarskych majstrov konkrétne priebežne dokumentovala na fotokópiách ich umeleckých diel na pripravených paneloch. Odpovedala aj na mnohé divácke otázky. Konkrétne mená umelcov a hlavných protagonistov podujatia si môžete prečítať na pripojenom informačnom bulletine.

 

 

Ukazuje sa , že Ruslana svojou činnosťou v kultúrnej oblasti dokázala v posledných rokoch nachádzať také formáty, ktorými zaujala aj širšiu verejnosť, na jej podujatia si zvykli a už ich radi navštevujú po kultúre a umení túžiaci slovenskí spoluobčania. Na každom takomto podujatí dochádza k stretávaniu ľudí rôznych národností a kultúr a to umožňuje lepšie spoznávanie sa, vytvára predpoklady pre väčšiu úctu a toleranciu voči sebe ako komunite, ale aj podporuje naväzovanie dobrých susedských vzťahov a spolužitia všetkých obyvateľov regiónu.

Takže záver: Radi sa všetci stretneme aj v budúcnosti a mnohí hostia tohoto podujatia pri osobných rozhovoroch želali našej Ruslane, jej prítomným členom, do Nového roka ďalšie
úspešné obdobie a viac takýchto vydarených spoločenských akcií!

Nižšie môžete pozrieť všetky zábery z akcie.
Fotografie a text: Jano Kubinda.