Termíny jednotlivých kôl celoslovenskej súťaže Ruské slovo-2019

25.01.2019 / Aktuality » Ruské slovo

Zväz Rusov Košice organizuje celoslovenské kolo 13. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktoré sa uskutoční 5.apríla /piatok/ 2019 o 9:00.hod. v Kulturparku Kukučínova 2 v Košiciach
Tematika CK Ruské slovo: Kamarátstvo začína úsmevom/ Дружба начинается с улыбки
Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.

Cieľ súťaže:
Prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru
Charakter súťaže:
Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).
Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl:
Školské kolo – do 21.12. 2018

Krajské kolo:
Žilina – 13.02.2019 / Mgr. Jana Pajgerová , pajger@gmail.com
Bratislava – 15.02.2019 / Mgr. Inna Horvathová, i_horvathova@yahoo.com
Vráble – 20.02.2019/ PaedDr. Eliška Matuškova, matuskova@gymvrable.sk
Poprad – 27.02.2019 / Mgr. Gulia Horník, hornikjulia@gmail.com
Michalovce – 6.03. 2019 /Mgr. Anna Kaputová, kaputovaanna@gmail.com
Košice – 08.03.2019 / Mgr. Adriana Lauffová, adriana.lauffova@gmail.com
Prešov – 14.03.2019 / Bc. Tatiana Ponická, ruskeslovopo@gmail.com

Celoslovenské kolo sa uskutoční :
5.apríla /piatok/ 2019 o 9:00 hod. Miesto: Kulturpark Kukučínova 2, Košice
Prihlášky poslať do 18.03.2018 (prihláška je v prílohe).
Súťažné kategórie :
1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl
2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl
3. kategória – študenti stredných škôl
4. kategória – študenti vysokých škôl

Súťažné disciplíny:
1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev /1 pieseň/
2. pre kolektívy: spev /1 pieseň/

Zásady súťaže:
1. Prezentácia jednej ukážky v časovom rozsahu:
• žiaci ZŠ a študenti SŠ a VŠ – do 6 minút
• kolektívy – do 6 minút
2. Kritériá hodnotenia:
• primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky
• pochopenie a úroveň jeho umeleckej interpretácie
• kvalita jazykovej interpretácie

………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Súťaž Ruské slovo je registrovaná na Ministerstve školstva SR 28.08.2008, k.č.CD-2008-12355/25822-1:916

Priebeh súťaže:
Po zaslaní prihlášky každý účastník bude zaradený do súťaže a vystúpi pred trojčlennou porotou CK Ruské slovo. Všetkým víťazom budú odovzdané diplomy. Najlepší vystúpia v galakoncerte.
Forma oblečenia : slávnostná /biela blúzka/košeľa a tmavá sukňa/nohavice

Účastnícky poplatok: 10,00 eur/žiak, učiteľ, doprovod ( v cene je diplom, darček, občerstvenie )

Na Galakoncerte spievame spoločne pieseň
«Если с другом вышел в путь»

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO 2019
Víťazov krajských kôl /len 1. Miesto/ –je potrebné prihlásiť do súťaže do 18.03.2019 (prihláška je v prílohe).
V prípade neuskutočnenia sa krajského kola – víťazi školských kôl /len 1. miesto/ povinne musia poslať prihlášku aj s video nahrávkou vystúpenia /len youtube/ do 18.03.2019 (prihláška je v prílohe).
Riadne vyplnenú prihlášku zašlite na adresu:
na e-mailovú adresu: ruskeslovoslovakia@gmail.com

Podrobné informácie o súťaži najdete na stranke
tiež na FB Ruske Slovo
Stiahnuť Prihlasku Ruske slovo – 2019. doc