Nesmrteľný pluk v Košiciach

13.05.2019 / Aktuality » Deň Víťazstva

Dňa 7. mája 2019 sa v Košiciach konala akcia „Nesmrteľný pluk“, ktorú zorganizovalo združenie Zväz Rusov Košice / N. Dostovalova / a Zväz košických protifašistických bojovníkov / I. Dianiška /. Účastníci podujatia sa tradične stretli pri pamätníku generála I.E. Petrova, mnohí z nich si priniesli portréty svojich blízkych – účastníkov vojny. Akcie sa zúčastnili aj študenti gymnázia na ulici. L.Novomeského v Košiciach / učiteľka ruského jazyka A. Lauffova. Pred účastníkmi vystúpil spevácky kolektív “Priateľstvo” pod vedením L. Gerusovej. Pochod “Nesmrteľného pluku” sa konal po Hlavnej ulici a skončil mestskou akciou pamäti na Námestí osloboditeľov.
Blahoželáme ku Dňu Víťazstva!