pobeda

Medzinárodná súťaž Hodiny Víťazstva, venovaná 75. výročiu Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne

29.10.2019 / Aktuality » Deň Víťazstva

Pozývame všetkých pedagógov, aby sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Hodiny Víťazstva, venovanej 75. výročiu Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne!

Registrácia: Medzinárodná súťaž Hodiny Víťazstva

Cieľ súťaže:
— zvečnenie pamiatky na Víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne, zvýšenie historickej kompetencie a vlastenecká výchova mládeže.

Úlohy súťaže:

— vyhľadávanie talentovaných pedagogických pracovníkov, ich podpora a povzbudzovanie;
— šírenie najlepších učebných a metodických materiálov za účelom ich ďalšieho využitia vo vyučovacom procese.

Nominácie:

Najlepšia hodina dejepisu;
Najlepšia hodina literatúry;
Najlepšia hodina hudobnej výchovy;
Najlepšia hodina výtvarnej výchovy;
Najlepšia integrovaná tematická hodina;
Najlepšia triednická hodina;
Najlepší sociálny školský projekt;
Najlepšia hodina ruštiny;
Najlepšia hodina materinského jazyka;
Najlepšia hodina cudzieho jazyka.