Ruské slovo 2020

26.01.2020 / Aktuality » Mladež

Galina Pavlíková pre Ruské slovo Košice, Slovensko
19. januára 2020
Ďakujeme organizátorom súťaže Ruské slovo za možnosť zúčastniť sa na takej zaujímavej udalosti plnej pocitov a emócií.
Výkony účastníkov sa nám veľmi páčili. Nejde iba o súťaž, ale o skutočnú oslavu. Každé vystúpenie bolo naplnené láskou k ruskému slovu a záujmom o ruskú kultúru. A čo je najdôležitejšie, na tomto podujatí bola pre nás a budúce generácie vyslovená správa v ruštine – mier pre všetkých. Ľudia, ktorí padli pre víťazstvo, zostanú v našich srdciach navždy!
Toto posolstvo znie v melodických piesňach a v duchovných veršoch. Zareagovalo to aj v našich srdciach. Boli okamihy, keď mi v očiach stúpali aj slzy. Akcia „Nesmrteľný pluk“ vyvolala v duši pocit lásky, dôstojnosti a hrdosti za ľudí, ktorí padli v boji proti fašizmu, a tým zanechali nám odkaz, aby sme na to nikdy nezabudli a nedopustili aby sa to zopakovalo.
Sme radi, že sme boli s vami.
ZŠ Želiarská, Košice
Educentrum, Košice
Harmonogram krajských kôl súťaže Ruské slovo 2020
Košice – 16.01.2020 / Mgr. Adriana Lauffová, ruskeslovoke@gmail.com
Prešov – 23.01.2020 / Bc. Tatiana Ponická, ruskeslovopo@gmail.com
Bratislava – 7.02.2020 / Mgr. Inna Horvathová, i_horvathova@yahoo.com
Banská Bystrica – 10.02.2020 Mgr. Alla Borisenková, borisenkova@sukromnygympel.sk
Vráble – 11.02.2020 / PaedDr. Eliška Matušková, matuskova@gymvrable.sk
Žilina – 12.02.2020 / Mgr. Jana Pajgerová , pajger@gmail.com
Michalovce – 19.02.2020 / Mgr. Anna Kaputová, kaputovaanna@gmail.com

Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo 2020 bude sa konať v Košiciach dňa 28.2.2020

fotografie zo súťaže na Facebooku 1
fotografie zo súťaže na Facebooku 2
fotografie zo súťaže na Facebooku 3