14. celoslovenská súťaž „Ruské slovo“

02.03.2020 / Aktuality » Konkurzy

28. februára 2020 sa v Košiciach uskutočnila 14. celoslovenská súťaž recitátorov a spevákov v ruskom jazyku „Ruské slovo“, na ktorej sa zúčastnilo 150 študentov, 57 učiteľov ruského jazyka z 57 vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska. Organizátorom tejto obľúbenej celoslovenskej súťaže je Zväz Rusov Košice / predsedkyňa N.A. Dostovalová /.
Téma súťaže „Ďakujem za mier!“ bol venovaný 75. výročiu víťazstva nad fašizmom. Pri slávnostnom otvorení podujatia kolektív „Družba“ / vedúca. L. Gerusová /, ktorú tvoria študenti ruskej bilingválnej sekcie gymnázia M.R. Štefániková v Košiciach s piesňou „Svet bez vojny“. Členovia klubu vojenskej histórie „Krasnogvardejci“ predviedli predstavenie „Začiatok vojny“ / vedúci. J. Godik/. V rámci podujatia sa konala akcia „Nesmrteľný pluk“.
S uvítacím prejavom vystúpila N.A. Dostovalova – organizátor súťaže a A.V. Novgorodová – predstaviteľka Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Medzi hosťami boli: M. Bujniak – člen prezídia Asociácie ruských rusistov Slovenska, J. Filipko – predseda Komisie pre národnostné menšiny Košíc, M. Gergelova – predseda Zväzu protifašistov v Košiciach, M. Matuškova – predseda poroty Celoslovenskej Olympiády ruského jazyka, G. Turisová je metodičkou v Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove a taktiež zástupcami organizácií ruských krajanov.
Súťažiaci súťažili v týchto kategóriách: prednes poézie a prózy, sólové a zborové spevy. Veková kategória účastníkov bola od 6 do 20 rokov. Vystúpenia všetkých účastníkov hodnotila porota. Víťazom v každej kategórii súťaže boli udelené diplomy a dary. Súťaž sa skončila slávnostným koncertom víťazov nominácií.

Gabriela Turisová – metodička na Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove