17. októbra 2020 sa uskutoční 17. ročník Totálneho diktátu.

12.10.2020 / Aktuality » Mladež

Najdôležitejšou novinkou sezóny bude sedemnásťhodinový online maratón, ktorý v sebe spojí vysielanie pre všetky časové pásma, prednášky najlepších odborníkov z oblasti filológie a komunikáciu s hosťami – priateľmi projektu, ako aj začlenenie z rôznych častí sveta pozdravmi pre účastníkov diktátu a dokonca predstavenie venované hlavnej téme tohtoročného Totálneho diktátu – vesmíru.

„Uvedomujúc si, že pre väčšinu účastníkov bude akcia k dispozícii iba v online formáte a želajúc si zachovať pocit sviatku ruského jazyka, vyjadriť rozsah akcie a jej význam pre rusky hovoriace obyvateľstvo žijúce v rôznych častiach sveta, rozhodli sme sa v rámci diktátu usporiadať online maratón. Pre nás to bude tretí online maratón a druhý s Google Russia, našim hlavným technologickým partnerom a spoluorganizátorom, “komentovala Olga Rebkovec, riaditeľka Nadácie Total Diktat.
Online maratón sa začne 17. októbra o 7:30 moskovského času a skončí sa 18. októbra o 00:30. Účastníci si môžu vybrať z nasledujúcich možností: diktát alebo test, online alebo na organizovaných miestach.
Na Slovensku budú písať diktát „naživo“ v Martine a Prešove.
Podrobné informácie a registrácia na https://totaldict.ru/
https://www.facebook.com/events/250701009296672?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D