15. ročník súťaže Ruské slovo

14.10.2020 / Aktuality » Mladež

Zväz Rusov Košice pripravuje 15. ročník súťaže Ruské slovo
Tematika CK Ruské slovo: Družná rodina / Дружная семья
Téma súťaže je venovaná rodine a rodinným hodnotám
Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl:
Školské kolo – december 2020 – január 2021/ podľa Propozícií krajských kôl
Krajské kolo:
Banská Bystrica- 8.12.2020/ Mgr. Alla Borisenkova, borisenkova@sukromnygympel.sk
Žilina – 10.12.2020 / Mgr. Jana Pajgerová , pajger@gmail.com
Košice – 14.01.2021 / Mgr. Adriana Lauffová, ruskeslovoke@gmail.com
Prešov – 15.01.2021 / Mgr. Tatiana Ponická, ruskeslovopo@gmail.com
Michalovce – 27.01.2021 /Mgr. Anna Kaputová, kaputovaanna@gmail.com
Vráble – 28.01.2021 / PaedDr. Eliška Matuškova, matuskova@gymvrable.sk
Bratislava – 29.01.2021 / Mgr. Inna Horvathová, i_horvathova@yahoo.com
Celoslovenské kolo sa uskutoční :
5. februára /piatok/ 2021 o 9:00 hod. Miesto: Kulturpark Kukučínova 2, Košice
POZOR! Pri sprísnení epidemiologickej situácie súťaž Ruské slovo 2021 bude prebiehať v dištančnej forme. Odporúčame, aby každý účastník súťaže nahral svoje vystúpenie na video /len youtube/ . Ďalej sa budete riadiť podľa pokynov organizátorov krajských kôl.