15. ročník celoslovenskej súťaže Ruské slovo: Koncerty víťazov kategórií

05.02.2021 / Aktuality » Mladež

Zväz Rusov na Slovensku blahoželá Zväzu Rusov v Košiciach k úspešnému uskutočneniu 15. republikovej súťaže „Ruské slovo“.
Drahí priatelia!
Dávame vám do pozornosti videokoncerty
z 15. republikovej súťaže „Ruské slovo“ s témou „Družná rodina“ vo video formáte

POÉZIA – video poézia

PRÓZA – video proza

SKUPINOVÝ SPEV – video skupinový spev

SÓLO SPEV – video sólový spev

otvorenie súťaže video