15. ročník súťaže Ruské slovo

09.02.2021 / Aktuality » Mladež

15. republiková súťaž „Ruské slovo“ v online formáte
5. februára 2021 sa konala 15. republiková súťaž recitátorov a spevákov „Ruské slovo“. Tento rok dištančný formát nezabránil tomu, aby súťaž prilákala značný počet účastníkov – do súťaže prišlo 101 prihlášok jednotlivých účastníkov a súborov. Do súťaže tak svoje práce prihlásilo 240 študentov z 89 vzdelávacích inštitúcií na Slovensku vo veku od 7 do 20 rokov.

Účastníci súťaže súťažili v týchto nomináciách: prednes poézie a prózy, sólový a zborový spev. Téma súťaže bola tento rok venovaná rodine a jej tradičným hodnotám a niesla názov „Družná rodina“. Organizátorom populárnej súťaže je Zväz Rusov v Košiciach. Pod jeho vedením sa regionálne kolá súťaže konajú v regiónoch, ako sú: Košický (koordinátorky: Adriana Lauffová a Anna Kaputova), Prešovský (Tatiana Ponická), Bratislavský (Inna Horvathova), Bansko-Bystritský (Alla Borisenkova), Nitriansky ( Eliška Matuškova), Žilinsky (Jana Pajgerova).

Na otváracom ceremoniáli súťaže odzneli básne o rodine a rodičovskom dome a taktiež pozdravy od V.G. Kulikova – 1. tajomníka ruského veľvyslanectva na Slovensku, I.V. Kuznecovová – riaditeľka Ruského centra pre vedu a kultúru v Bratislave, N.A. Dostovalovej – zakladateľke súťaže Ruské slovo. Na záver s prianím zdravia všetkým príbuzným a priateľom kolektív Družba zaspieval pieseň „Prajeme si“.

Videozáznam z otváracieho ceremoniálu súťaže je možné vidieť na sociálnej sieti na Facebooku: ruske.slovo.kosice. Práce účastníkov sú zverejnené v rovnakej skupine. Vďaka online formátu mohli výkony súťažiacich sledovať milovníci ruskej kultúry v rôznych častiach Slovenska i v zahraničí.

Deti v spolupráci s dospelými, a to sú učitelia a rodičia, ktorí zostali v zákulisí, boli spokojní so svojimi videoprezentáciami, v ktorých vidíme lásku k ruskému jazyku, túžbu a schopnosť pracovať s textom, vytrvalosť. Existuje veľa svetlých, nezabudnuteľných diel, ktorých príprava dlho trvala. Zmysel každej práce hovorí o univerzálnych ľudských hodnotách, základom ktorých je rodina. A prajeme našim rodinám, aby boli zdravé, silné a priateľské.

Porota súťaže sa rozhodla podporiť mladých recitátorov a spevákov a ich pedagógov, a taktiež koordinátorov regionálnych kôl, učiteľov ruského jazyka, rodičom, udelením 1. miesta každému súťažiacemu vo svojej kategórii. Všetci účastníci súťaže dostanú hneď po zrušení obmedzujúceho režimu dary a diplomy.

Ako organizátori súťaže chápeme, že online formát napriek novej dobe technológií nenahradí živú komunikáciu. Svet je vnímaný jasnejšie a ostrejšie, keď vidíte deti na vlastné oči, cítite ich emócie, sledujete, ako vstupujú do obrazu, ako žijú s básňou alebo piesňou. Video nenahradí atmosféru osláv, stretnutí a potlesku. Dúfajme, že sa na budúci rok skutočne stretneme.

Natália Dostovalová
predsedníčka ZRS Košice

Nájdete na YouTube:
Slávnostné otvorenie súťaže – https://youtu.be/V2KE76T5I94

SÓLO SPEV – https://youtu.be/-uyhaHsrNIw

SKUPINOVÝ SPEV – https://youtu.be/UmCl6raWV28

POÉZIA – https://youtu.be/V4AyhM7JXBo

PRÓZA – https://www.youtube.com/watch?v=AGsga2bykcA…