1. medzinárodná kozácka online lekcia Udatnosti

08.04.2021 / Aktuality » Mladež

„1. medzinárodná kozácka lekcia online udatnosti“ sa bude konať 9. apríla 2021 o 15.00 h (moskovského času). Je načasované na 76. výročie oslobodenia Bratislavy. Účastníkmi kozáckej lekcie sú študenti slovensko-ruskej súkromnej strednej školy v Bratislave, ako aj donskí kozáci, ktorí zastupujú „kozácke pátracie združenie“ Doncy a „donskú vojenskú federáciu kozáckych bojových umení„ Pernač “. Hostia kozáckej hodiny – študenti školy číslo 16 v Petrohrade

Vedúci vyhľadávacieho tímu Jegorlyckej jurty Sanina D.N. povie o úlohe donských kozákov pri oslobodzovaní Česko-Slovenska od nacistických okupantov. Vedúci pátracieho tímu Morozovskej jurty P.V. Vasilenko bude so študentmi hovoriť o zachovaní pamiatky Veľkej vlasteneckej vojny donskými kozákmi. Študenti sa zoznámia s moderným kozáckym bojovým umením.