VI. medzinárodný KONGRES ANTI-NACISTOV

27.05.2021 / Aktuality » Dokumenty

22. mája 2021 sa v online režime uskutočnil VI. medzinárodný KONGRES ANTI-NACISTOV na tému “Revizionizmus Norimberského medzinárodného vojenského tribunálu je glorifikáciou medzinárodného nacizmu, fašizmu”.
Z iniciatívy belgického politológa Chrisa Romana a medzinárodnej mimovládnej organizácie “Centrum pre euro-ruské štúdie”, s podporou progresívnych poslancov v parlamentoch Nemecka, Českej republiky, Slovenska, s aktívnou podporou európskych (Bulharsko, Česká republika, Slovensko, Taliansko, Slovinsko atď.), Šiesty medzinárodný kongres antinacistov (antifašistov) sa konal online pobočkami medzinárodnej verejnej organizácie motorkárskeho klubu “Noční vlci”, Medzinárodného zväzu antinacistov, Medzinárodného expertného klubu “Červené námestie / Molotovov klub” a verejnej organizácie Zväzu politických emigrantov a politických väzňov Ukrajiny).
Na kongrese vystúpili poslanci európskych krajín, známi politici Chris Roman (Belgicko) – autor koncepcie EuroRus, Fabio Frati (Taliansko) – člen ústredného výboru programu R101, Larisa Shesler (Ukrajina) – vedúca organizácie Zväz politických väzňov a politických migrantov na Ukrajine, Vladislav Deinego (Luhanská ľudová republika) – minister zahraničných vecí LNR, Tomáš Janco (Slovensko) – člen predsedníctva ŽIVOT – národná strana, Andrej Janzo (Slovensko) – prezident Slovenského zväzu lekárov, Oliver Schneemann (Nemecko) – spolkový šéf strany “Nemecký stred” v Severnom Porýní-Vestfálsku a ďalší.
Na kongrese sa aktívne zúčastnili osobnosti európskeho a ruského spoločenského života: Natália Balanová (Slovensko) – predsedníčka občianskeho združenia Ruské združenie – “Berega” a koordinátorka Nesmrteľného pluku na Slovensku, Irina Vihoreva (Taliansko) – predsedníčka kultúrneho združenia “Speranza”, David Sýkora (Česká republika) – viceprezident organizácie Noční vlci Európa – Česká republika, Artem Guriev (Moldavsko) – vedúci medzinárodného projektu “Gratulácia vojakom víťazstva”, Irina Timofeeva (Nemecko) – koordinátorka Nesmrteľného pluku v Kolíne nad Rýnom, Anna Toufeeva (Taliansko) – koordinátorka medzinárodnej siete Ruského dobrovoľníckeho hnutia v Rusku. Kolín nad Rýnom, Anna Túv (Rusko) – nominantka na Nobelovu cenu mieru – a mnohí ďalší.
Kongres sa zaoberal mnohými otázkami, medzi nimi :
Uznesenie Európskeho parlamentu “O význame európskej pamäti pre budúcnosť Európy” z 19. septembra 2019 – politický podvrh; “Minské dohody” – história podpisu, realita rokovaní a vyhliadky pre Donbas; Skrývanie fašistickej, diktátorskej podstaty nacistických a autoritárskych štátov v Európe v predvečer druhej svetovej vojny poslancami EP; Zrovnoprávnenie komunistického a nacistického režimu – akt politického teroru zo strany poslancov EP; Príčiny a dôsledky rastúcich protiruských nálad v Európe a na postsovietskom priestore; Význam antifašistického hnutia vo svete pri prevencii revolúcie nacizmu (fašizmu) a tretej svetovej vojny.
Podľa výsledkov kongresu bola prijatá rezolúcia VI. medzinárodného antinacistického kongresu, v ktorej zástupcovia rôznych krajín konštatovali, že po rozpade ZSSR a zániku socialistického bloku v Európe vo svete každým rokom postupuje proces prepisovania dejín druhej svetovej vojny, revízie historických faktov, nahrádzania koncepcií o udalostiach z rokov 1938 – 1945.
Rezolúcia kongresu konštatuje, že iniciátorom tohto procesu falšovania, ktorý nemá obdobu, sú vládnuce kruhy USA a Európskej únie a hlavným vykonávateľom tzv. noví členovia EHS, t. j. elity bývalých socialistických krajín Európy, ktoré sa snažia získať priazeň svojich západných pánov. Jedným z najdôležitejších stupňov degradácie v tomto procese falšovania historickej reality bola v roku 2019 prijatá rezolúcia Európskeho parlamentu “O význame európskej pamäti pre budúcnosť Európy”, ktorej cieľom je podľa účastníkov kongresu skresliť významné udalosti druhej svetovej vojny, aby sa v mysliach mladej európskej generácie formoval rovnaký postoj k úlohe nacistického Nemecka a Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne a vytváral sa dojem údajnej “tajnej dohody Stalina a Hitlera o rozdelení zón vplyvu v Uznesenie Európskeho parlamentu zároveň ignoruje dobre známe historické fakty, ich sled, príčiny a dôsledky, preceňuje niektoré epizódy histórie a zámerne zamlčuje iné. Účastníci kongresu v rezolúcii uviedli, že takýto prístup je protihistorický, nemorálny, neobjektívny a úplne subjektívny.
MEDZINÁRODNÝ ONLINE ZJAZD ANTIFAŠISTOV