Termíny regionálnych súťaží „Ruské slovo“ 2022

27.10.2021 / Aktuality » Ruské slovo

Tematika CK Ruské slovo: В мире сказок/ Svet rozprávok /
Krajské kolo ONLINE:

Banská Bystrica – 9.december 2021/ Mgr. Alla Borisenkova, borisenkova@sukromnygympel.sk

Prešov – 18.január 2022/ Mgr. Tatiana Ponická, ruskeslovopo@gmail.com

Košice – 25.január 2022/ Mgr. Adriana Lauffová, ruskeslovoke@gmail.com

Vráble – 1.február 2022 / PaedDr. Eliška Matuškova, matuskova@gymvrable.sk

Michalovce – 2.február 2022 /Mgr. Anna Kaputová, kaputovaanna@gmail.com

Žilina – 3.február 2022 / Mgr. Jana Pajgerová , pajger@gmail.com

Bratislava – 4.február 2022 / Mgr. Inna Horvathová, i_horvathova@yahoo.com

Celoslovenská súťaž sa bude konať ONLINE 11. februára 2022 o 9:00

Natália Dostovalová – predsedníčka poroty súťaže
Kontakt: 0907921331, email: ruskeslovoslovakia@gmail.com
www.ruskeslovokosice.webnode.sk

https://www.facebook.com/ruske.slovo.kosice

V tomto čase prebieha akcia „Ruský film v škole“, koná sa už 18. ročník.
Informácie o priebehu akcie na školách na Slovensku nájdete na:
https://www.facebook.com/ruske.slovo.kosice