Oslobodenie Československa od fašizmu začalo v obci Kalinov dňa 21. septembra 1944 na východe Slovenska

09.05.2022 / Aktuality » Deň Víťazstva

obec Kalinov bola prvou oslobodenou obcou na území našej vlasti v rokoch druhej svetovej vojny. Jej slobodu vybojovali príslušníci sovietskeho 315. gardového streleckého pluku pplk. J. A. Kostina a sovietskeho 327. horského streleckého pluku mjr. I. M. Morgunovského dňa 21. septembra 1944.