Siedmy Medzinárodný detský filmový tábor pre deti a mládež v Šopornej

26.08.2022 / Aktuality » Kinotábor

V dňoch 6. až 14. augusta 2022 sa na malebnom mieste neďaleko mesta Šoporná konal už tradičný siedmy Medzinárodný detský filmový tábor pre deti a mládež.
Mnohí chlapci a dievčatá neprišli na turnus prvýkrát, pretože nejde len o aktívny oddych a zábavné programy, ale aj o školenia v kinematografii! Tábor začal prekvapeniami: každý účastník mal možnosť vytvoriť logo tábora na tričká, ktoré pripravili organizátori, ako aj logo s vlastným menom na uteráku. Tomuto dopomohli rodičia jedného z účastníkov, majitelia reklamnej spoločnosti.
Tento rok bola témou tábora animácia a herectvo. Počas času stráveného v Kinotábore pod vedením profesionálnych mentorov sa chlapci a dievčatá naučili základy divadelného umenia a krok za krokom sa ponorili aj do fáz tvorby animácie.
Účastníci tábora pod vedením Mirata Urazaeva, umelca a dizajnéra z Českej republiky, počas celej zmeny pracovali na tvorbe vlastných kreslených filmov. Na konci tábora deti a ich rodičia s potešením sledovali výsledky práce: boli to krátke, ale výrazné kreslené filmy. Deti si užili aj kreatívny majstrovský kurz hereckého umenia s umelcami z nitrianskeho divadla (Аndrea Sabová, Marián Viskup). Účastníci tábora mali možnosť stať sa skutočnými hercami, zvukármi a maskérmi pri výrobe rozprávky „12 mesiacov“. A na pár dní v tábore – pod vedením mladej herečky Márie Maslovej – sa chlapci a dievčatá ponorili do tvorivej atmosféry hereckých workshopov.
Už tradične sa v Kinotábore vyučovalo aj fotografovanie – tento rok s deťmi pracoval fotograf z Bratislavy Ivan Zelenin.
Deti sa zúčastnili aktívnych hier, plavbe na kajaku, návštevy bazéna. Každý si mohol otestovať svoju erudíciu v zložitých úlohách, ktoré pripravil animačný tím. Nezabudnuteľné boli aj exkurzie na Smolenický hrad a do jaskyne Driny.
Každý účastník na konci turnusu dostal Osvedčenie o absolvovaní teoretického a praktického kurzu v rámci programu Filmový tábor.
Filmový tábor sa uskutočnil za finančnej podpory Fondu kultúry národnostných menšín na Slovensku KULTMINOR.
napísala Natalia Yadryshnikova

Práce účastíkov filmového tábora