90 rokov Alexandru Viktoroviču Čumakovu

01.09.2022 / Aktuality » Osobnosti


Vážený Alexander Viktorovič!
Dnes, 1. septembra 2022, mi dovoľte úprimne Vám zablahoželať k výročiu!
My, zástupcovia všetkých ruských organizácií, si veľmi vážime Váš prínos ako vedca a verejného činiteľa k rozvoju a zachovaniu myšlienok „Ruského Slovenska“.
Desaťročia svojho života ste venovali zachovaniu pamiatky na najlepších predstaviteľov našich krajanov žijúcich u nás. Ste jedným zo zakladateľov Zväzu Rusov na Slovensku. Ďakujeme Vám za Vašu neúnavnú prácu v rámci Zväzu Rusov na Slovensku ako prezidenta a čestného predsedu Zväzu. Osobitné slová vďaky – za podporu veľkých projektov ruskej komunity, najmä takého projektu, ako je časopis “Spolu”, vydávaný od roku 1999.
Alexander Viktorovič! Veľmi si vážime Vaše historické, kultúrne, literárne a publicistické aktivity. Vaša kniha „Rusi na Slovensku“, vysielanie v rozhlase a televízii, početné časopisecké články sú Zlatým fondom histórie, kultúry a spoločenského života Rusov na Slovensku. Dúfame, že Vami zozbierané a zachované archívne údaje sa budú odovzdávať z generácie na generáciu a obohatia poznatky o pôsobení našich krajanov na Slovensku.
Úprimne Vám želáme dobrú náladu, pevné zdravie a realizáciu nápadov na podporu Rusov na Slovensku!