17. februára sa v Košiciach uskutočnilo finále republikovej súťaže „Ruské slovo“

25.02.2023 / Aktuality » Ruské slovo

Organizátorom tohto festivalu, ktorý je obľúbený medzi deťmi študujúcimi ruský jazyk, je už sedemnásty rok po sebe Zväz Rusov v Košiciach.
Účastníci rôzneho školského veku súťažia o najlepší výkon umeleckých diel v ruštine. Každý rok sa téma festivalu mení a tentoraz bol venovaný téme: „Svet prírody“.
Od januára sa slovenské mestá – Rajec, Banská Bystrica, Vrbové, Vráble, Prešov, Košice, Michalovce a Bratislava – stali dejiskom regionálnych kvalifikačných kôl.
Teraz sa víťazi zišli na záverečných súťažiach v štyroch kategóriách: poézia, próza, sólový a skupinový spev.
Získať prvenstvo v súťaži na republikovej úrovni je česť, ale najdôležitejšie bolo podľa jednomyseľného vyjadrenia účastníkov, organizátorov a členov poroty precítiť atmosféru sviatku, nabrať pozitívne emócie zo stretnutia a komunikácie s priateľmi ruského jazyka.
Autor článku: Kuznecová Inna Viktorovna