Siedma sezóna projektu „Zlaté storočie ruskej kultúry“.

15.03.2023 / Aktuality » Zlaté storočie


„Zlaté storočie ruskej kultúry“ / 7. sezóna / sa konala v Bratislave, Žiline a Martine.

28. februára 2023 bola v Európskom fonde slovanského písomníctva a kultúry otvorená siedma sezóna projektu „Zlaté storočie ruskej kultúry“. Tento projekt z prvých stretnutí bol druh vizitky jeho organizátora – občianskeho združenia Ruslana /mesto Martin, Slovensko/. A z roka na rok zbiera starých a nových priateľov, aby sa stretli s milovníkmi kultúry a umenia.
Siedma sezóna projektu bola venovaná gigantom ruskej literatúry.
„Zlaté storočie“ ruskej kultúry v globálnom meradle sa nazýva 19. storočie. Ani jedna svetová literatúra nedala toľko spisovateľov, ktorí sú známi svetu svojimi dielmi za takú krátku dobu. Mená Puškin, Lermontov, Gogoľ, Turgenev, Tolstoj, Leskov, Čechov a Dostojevsky boli pýchou a slávou ruskej literatúry XIX storočia.
Partnermi podujatia boli Fond na podporu kultúry národných menšín, Európskeho fondu slovanského písomníctva a kultúry, amatérske divadlo „Za Váhom“ z Lipovca, Martinské mládežnícke divadlo.
Už veľa rokov občianske združenie Ruslana sa zaoberá vzdelávacími, literárnymi, hudobnými, divadelnými aktivitami v úzkej spolupráci s amatérskymi skupinami, profesionálnymi umelcami a umelcami v Žilinskom regióne.
Na podujatiach sa zúčastnilo viac ako dvesto ľudí. Medzi nimi boli učitelia a študenti slovenských gymnázií, študenti ruských jazykových kurzov, zástupcovia verejných organizácií a médií, fanúšikov ruského jazyka a kultúry.
V rámci podujatia sa konali reprízy divadelnej hry „Lúpež“, zorganizovala sa výstava kníh klasiky ruskej literatúry a multimediálna prezentácia bola prezentovaná s exkurziou do literatúry 19. storočia.
Potom sa hostia presťahovali do atmosféry 19. storočia a plne si užili dialógy z diel veľkých ruských spisovateľov N.S. Leskova, A.N. Ostrovského, L.N. Tolstého a F.M. Dostojevského vo vystupení mladými talentovanými hercami divadla „Za Váhom“. Všetky dialógy zneli v slovenskom jazyku. Herci prežívali svoje úlohy: milovali, trpeli, žartovali, spievali a tancovali.
Myšlienka kombinácie literatúry a divadelného výkonu, verbálneho a vizuálneho umenia opäť poskytla vynikajúce výsledky. Diváci predstavení nemohli odtrhnúť oči od vystúpení. A na konci vystúpenia poďakovali hercom teplým a dlhým potleskom. Učitelia gymnázií vyjadrili vďačnosť za vytvorenie jasných, nezabudnuteľných obrazov a popriali hercom mnoho nových tvorivých diel.
“Bolo veľmi príjemné, že nás chápu, že pocity, ktoré herci chceli sprostredkovať, našli živú reakciu medzi publikom,” priznala sa Maria Vladimirova, predsedníčka občianskeho združenia Ruslana.

rádio reportáž Natalie Yadryshnikovej na radio Regina od 23.3.2023