Ján Nálepka

15.05.2023 / Aktuality » Deň Víťazstva

Položenie vencov k pamätníku kpt.Jána Nálepku

Ján Nálepka (20.IX.1912–16.XI.1943) – československý dôstojník, účastník Veľkej vlasteneckej vojny, organizátor a veliteľ slovenského partizánskeho oddielu v rámci partizánskej formácie generálmajora A.N.Saburova, pôsobiaceho v okupovaných územie Bieloruska a Ukrajiny SSR, Hrdina Sovietskeho zväzu, Hrdina Slovenska.

Ako dôstojník, v lete 1941 bol presunutý spoločne s jednotkou na sovietsko-nemecký front. V máji 1943 na území okupovaného Jelska spolu so skupinou vojakov prešiel na stranu sovietskych partizánov a zorganizoval  československý partizánsky oddiel. Aktívne sa zúčastňoval bojov s nacistami; tak 7. novembra 1943 prispel k porážke nemeckej posádky David-Haradok (oblasť Brest). Zahynul v noci 17. novembra 1943 v bojoch o oslobodenie mesta Ovruč (Žytomyrská oblasť Ukrajiny). Pochovali ho v masovom hrobe vojakov Československého zboru v meste Černovice. 2. mája 1945 mu bol za profesionálne velenie partizánskeho oddielu a za odvahu a hrdinstvo v bojoch proti nacistickým útočníkom (posmrtne) udelený titul Hrdina Sovietskeho zväzu.