09.05.2022 / Aktuality » Deň Víťazstva

Drahí priatelia! V Košiciach sa konali podujatia ku Dňu víťazstva, do ktorých sa zapojili verejné organizácie a obyvatelia mesta. Vďaka za spomienku! Šťastný Deň víťazstva! S pozdravom Natalia Dostovalová

09.05.2022 / Aktuality » Deň Víťazstva

obec Kalinov bola prvou oslobodenou obcou na území našej vlasti v rokoch druhej svetovej vojny. Jej slobodu vybojovali príslušníci sovietskeho 315. gardového streleckého pluku pplk. J. A. Kostina a sovietskeho 327. horského streleckého pluku mjr. I. M. Morgunovského dňa 21….

30.01.2022 / Aktuality » Deň Víťazstva

Dňa 27.1.2022 sa na mestskom cintoríne v Spišskej Novej Vsi konala pietna spomienka pri príležitosti 77. Výročia oslobodenia mesta Spišská Nová Ves hrdinskou Červenou armádou. Veniec k pamätníku Červenej armády položila aj delegáciu v zložení Ing.Branislav Rusinák, Vladimír Olšanský a…

27.01.2022 / Aktuality » Deň Víťazstva

V rámci medziškolskej partnerskej siete Rusko-Slovensko sa v Ruskom dome v Bratislave uskutočnila online konferencia k 78. výročiu ukončenia blokády Leningradu. Zúčastnili sa ho študenti Gymnázia Pavla Horova, Michalovce a SOŠ č. 16 v Petrohrade. Dohoda o spolupráci medzi školami…